© GMP d.o.o., Vesna lesen nakit | Otiški vrh 168, SI- 2373  Šentajnž pri Dravogradu
Phone: +386 41 488 850 | Email: office@vesna-vesna.com